Báo cáo chuyên đề” Cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL- Thematic report on Tran De gateway port for the Mekong Delta

BTC diễn đàn SUMARE phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển TPHCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề:

Chủ đề: Cảng cửa ngõ Trần Đề cho Đồng bằng Sông Cửu Long
Diễn giả: Doãn Mạnh Dũng, Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển TP.HCM.
Địa điểm offline: Phòng họp B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Link online: https://meet.google.com/qow-jeem-gxi
Thời gian: 09:30 – 11:00 ngày 28/08/2023
Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/A8hvwMYJNuEGJLwCA

The organizers of SUMARE forum in collaboration with the Association of Marine Science, Technology and Economics of Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City Marine Science Technology and Economy Association organized a thematic report: 
Theme: Tran De gateway port for the Mekong Delta
Speakers: Doan Manh Dung, Ho Chi Minh City Marine Science Technology and Economy Association.
Avenue offline: Room B, Ho Chi Minh city University of Natural Resources and Environment
Link online: https://meet.google.com/qow-jeem-gxi

Time: 09:30 – 11:00 on August 28, 2023
Registration link:
https://forms.gle/A8hvwMYJNuEGJLwCA